Historie

Marienborgs historie


 

I 1668 gav Frederik 3. en del gods på Møn, bl.a. gården Nygård, som belønning til ritmester Jacob Nielsen Danefer (eller Danefærd, efter hvem Jakob Danefærds Vej på Frederiksberg har navn) for at have erobret et svensk skib og bragt dette med gods og danske krigsfanger til København. Han beholdt tilsyneladende kun stedet kort tid. Senere blev der opført og indrettet en hovedbygning, der var bolig for Samuel Christoph von Plessen, der i 1685 var blevet amtmand på Møn. Plessen anvendte bl.a. sten fra Steges bymur til byggeriet. Da han blev fældet i 1697, blev boligen helt eller delvist nedrevet.

 

"Vasen" der fører til Marienborgs gamle avlsgård, der brændte i 1900
 

I Moltkeslægten første gang

Ved et salg af krongodset på Møn i 1769 købte bønderne ejendommen; men da de ikke kunne stille kaution, købte regimentskvartermester Fleischer fra Næstved i fællesskab med Magnus Bering Beringskjold den i stedet. Kort efter overtog Beringskjold alene ejendommen, som han senere navngav Marienborg efter sin hustru Marie Kirstine von Cappelen. Beringskjold solgte godset videre i 1776 til Charles Francois Bosc de la Calmette, hvis søn Pierre Antoine GerarBosc de la Calmette overtog det efter hans død i 1781.

Gården kaldtes da Calmettenborg. Sønnen Charles Bosc de la Calmette overtog derefter godset, og efter hans død solgtes det i 1821 til den senere hofjægermester Peter Adolph Tutein, som også købte den tørlagte Kostervig. Han opførte i 1853-1855 en ny hovedbygning med tårn i stil som et italiensk palads efter tegning af arkitekt V. Th. Walther.

Marienborgs gamle hovedbygning set fra parken
 

I Moltkeslægten anden gang
I 1888 købtes stedet af hofjægermester Hemming Vilhelm Moltke, som i 1893 nedrev den gamle hovedbygning fra Casper Moltkes tid og opførte med tårnet som forbindelse i stedet en ny bygning. En brand ødelagde den 3-længede avlsgård i 1900. Hemming Moltkes enke Clara Moltke født Schnack overdrog godset i 1948 til sønnesønnen Peter C.F.G Moltke.


Marienborgs hovedbygning blev nedrevet 1984 i dødsboperioden efter Peter Moltkes død. Forfatteren Elsa Gress, som er begravet ved Damsholte Kirke, boede fra 1972 i Gartnerboligen i et hjørne af Marienborgs park og kæmpede forgæves mod nedrivningen. I april 1984 overtog Peter Moltkes niece, Birgitte Moltke, ejendommen. Birgitte Moltke overdrog i 2019 ejendommen til datteren Emma Natorp. Familien består i dag af Birgitte, døtrene Emma og Ingrid, samt Birgittes mand Karsten Pedersen.

Gartnerboligen ligger bag i parken
 

 
Link til relevante kilder:
Husudlejning:  Lægeboligen til leje >
Skovbrug: Hent juletræet på Marienborg >
Jagtudlejning:  Jagt til leje fra maj 2024 >


 

Marienborg | Marienborg Allé 3 | 4780 Stege | Telefon 55 81 60 20 | Fax 55 81 62 23