Natur

Naturen omkring Marienborg


 

Landskabet omkring Marienborg er skabt at istidens gletchere. Terrænet er lettere kuperet og jordbunden svinger fra stiv lerjord over sandjord til sort mosejord.

 

De fem skove ligger spredt på ejendommen og store herregårdsmarker med levende hegn og remisser præger landskabet.

 

Naturen er mangfoldig med et rigt dyreliv. Råvildt og harer er et dagligt syn på markerne.

Mange fuglearter nyder godt af det afvekslende landskab med mange vandhuller, store lave engområder og store gamle træer i skovene.

 

Møn ligger på trækfuglenes rute. Derfor kan kæmpe traneflokke opleves forår og efterår. Storke har også tit gæstet Marienborg.

 

Om vinteren til ind i det tidlige forår søger mange andefugle ind fra havet til Marienborgs søer og vandhuller. Flere sjældne fugle yngler i Marienborgs skønne natur. En af dem er den Store Skallesluger, som har rede i huller højt op i gamle træer.

Storke i Marienborg Park
 

 
Link til relevante kilder:
Husudlejning: Ingen ledige huse til leje >
Skovbrug: Hent juletræet på Marienborg >
Jagtudlejning: Ingen ledig jagt til leje >


 

Marienborg | Marienborg Allé 3 | 4780 Stege | Telefon 55 81 60 20 | Fax 55 81 62 23