"Vasen" på

Marienborg

Juni 2010

 

Mandag i uge 22 2010 startede vi nedrivningen af den gamle kampestensbro over åen mellem alléen og avlsgården. Broen er sandsynligvis bygget omkring 1850 og blev af de ældre generationer også kaldt for "Vasen". Broen er ca. 60 meter lang og bygget af kampesten.

 

Broen er igennem længere tid været meget forfalden dels på grund af at et stor poppeltræ væltede ind over den østlige side og dels fordi regn og frost igennem tiderne har eroderet mørtlen mellem de store kampesten. Selve brohullet, hvor åen løber igennem er i de seneste år også begyndt at falde sammen. En renovering har ikke været mulig. Kun en total genopbygning efter moderne byggemetoder ville kunne genskabe broen. Denne løsning er alt for bekostelig. Vi har derfor valgt at fjerne broen helt og genskabe et naturligt landskab, hvor Vasen ligger idag.

 

Selve brohullet over åen er også medtaget. Flere store sten er allerede skredet ud.

 

Mandag begyndte vi nedrivningsarbejdet. Vi var spændte på at se hvad der var inden i broen. Det viste sig at være sten i alle størrelser. Nogle endda meget store.

 

Fredag i uge 22 gør Emma og Ingrid status på projektet. Regnen har holdt os fra gravearbejdet i flere dage.

 

I uge 24 gik vi igang igen. Nu skulle selve broen ned og vandløbet lægges frit.

 

Ulrich og hundene tjekker at vandet stadig løber.

 

Der er stadig lang vej..

 

Men der er nu hul igennem!

Marienborg | Marienborg Allé 3 | 4780 Stege | Telefon 55 81 60 20 | Fax 55 81 62 23