Produktion

Marienborg Opformering


Besætningen består af 750 søer med opdræt af 16.000 smågrise frem til salg af polte og slagtesvin. Geografisk er produktionen placeret midt på Vest Møn. Den er fordelt på 3 sites med 3 km i mellem:
 
Frøhave
Søerne går i dybstrøelse og fodres i transponder fra 4 dage efter løbning.
5 dage før faring flyttes søerne til farestalden. Vi praktiserer 14 dages holddrift med 4 ugers fravænning. Ved fravænning køres smågrisene af SPF til Marienborg.
 
Marienborg
Efter fravænning opholder smågrisene sig i 2-klimastalde med 2/3 fast gulv på Marienborg. Staldene er vores gamle kostald, der blev renoveret i 2003. Grisene fodres med indkøbt tørfoder. Ved 30 kg køres smågrisene igen med SPF. Denne gang til vores nybyggede stalde på Egelykke.
 
Egelykke
På Egelykke ligger 2 slagtesvinestalde med naturlig ventilation fra 2000. I 2007 er kommet 2 nye stalde og en foderlade til. Herfra leveres vores polte efter ophold fra 30 kg. I de nye stalde fodres poltene med hjemmeblandet vådfoder. Stierne har 1/3 fast gulv og 2/3 spalter.

drægtighedsstald på Frøhave
 

Marienborg Gods:
Gå til marienborg.dk >

 

Marienborg | Marienborg Allé 3 | 4780 Stege | Telefon 55 81 60 20 | Fax 55 81 62 23