Marienborg Gods

Damsholte, Møn


Udover hovedgården består Marienborg Gods af gårdene Egelykke, Lille Lind og Frøhave.

 

Marienborgs jorde er lettere sandblandet lerjord, nogle steder med mange sten. Mod nordvest er et mindre område inddæmmet havbund med god vandforsyning.

 

Egelykke og Lille Lind på h.h.v. 180 og 42 ha er karakteriseret ved meget stiv jord med højt siltindhold. Frøhave ligger på den højeste del af Vestmøn. Kridtundergrunden ligger flere steder helt tæt på jordoverfladen her.

Ialt dyrkes 900 ha.

 

Vest for Marienborg ligger Rødding Sø på 50 ha. Rødding Sø blev afvandet i 1935 og har siden været afgræsset af kreaturer og får. Der ligger en 20-årig MVJ-aftale på arealet.

 

Marienborg | Marienborg Allé 3 | 4780 Stege | Telefon 55 81 60 20 | Fax 55 81 62 23