Marienborg Gods

Svineproduktionen


Svineproduktionen på Marienborg består af et sohold på 750 Rød SPF-X søer. Heraf er 500 renracede. Der sælges 7.000 fravænningsgrise til en fast aftager. Der produceres 3.200 sopolte og 12.000 slagtesvin. Søerne går i løsdrift fra 2 dage efter løbning.

 

Marienborgs landbrug producerer foderkorn til alle slagtesvin og sopolte over 30 kg, samt halm til alle dyregrupper.

 

Al gylle udbringes på Marienborgs landbrugsjord i forår og efterår.

 

Svineproduktionen beskæftiger 6 faste medarbejdere, 2 elever og 1 deltidsmedarbejder.

Søer i drægtighedsstalden på Frøhave
 

Nyheder fra Marienborg:
Husudlejning:  Ingen ledige huse til leje >
Skovbrug: Hent juletræet på Marienborg >
Jagtudlejning:  Ingen ledig jagt til leje >
Marienborg Opformering:
Produktion og salg af sopolte
Gå til Marienborg Opformering>
Marienborg | Marienborg Allé 3 | 4780 Stege | Telefon 55 81 60 20 | Fax 55 81 62 23