Marienborg opformering

produktion af sopolte til salg.

 

Marienborg Opformering er en Rød SPF-X besætning, som sælger sopolte med højeste sundhedsstatus fra YY-søer i løsdrift.

 

Fra 30 kg fodres sopoltene restriktivt med vådfoder produceret af hjemmeavlet korn og mineraler tilpasset poltenes behov.

 

Derved har vi opnået kontrolleret vækst og god benstyrke. 

 

Den daglige kontakt med ansvarsbevidste medarbejdere giver os tillidsfulde og rolige dyr.  

 

Marienborg Gods:
Gå til marienborg.dk >

 

Marienborg | Marienborg Allé 3 | 4780 Stege | Telefon 55 81 60 20 | Fax 55 81 62 23