Marienborg opformering

Sundhed og velfærd i besætningen.

 

Alle vore dyr går i løsdrift. Eneste undtagelse er diegivende søer og søer i løbeafdelingen.

I løbeafdelingen står søerne fikseret i 8 dage.

 

Derefter er det ud i drægtighedsstalden med dybstrøelse og transponderfodring.

 

Vores sodødelighed ligger på 8% og forekomsten af skuldersår er meget lav.

 

Fra 30 kg fodres sopoltene restriktivt med vådfoder produceret af hjemmeavlet korn og mineraler tilpasset poltenes behov.

 

Derved har vi opnået kontrolleret vækst og god benstyrke. 

 

Den daglige kontakt med ansvarsbevidste medarbejdere giver os tillidsfulde og rolige dyr.

 

Alle dyr får tildelt halm dagligt.  

Drægtige søer på Frøhave
 

Marienborg Gods:
Gå til marienborg.dk >

 

Marienborg | Marienborg Allé 3 | 4780 Stege | Telefon 55 81 60 20 | Fax 55 81 62 23