Skovbrug

Skovbrugsdrift på Marienborg


Marienborgs skovdrift er fordelt på 5 mindre skove: Dyrehaven, Nylukke, Storkeskoven, Grønvedskoven og Strandskoven. Ialt dækker skovene 370 ha.

 

Skoven består hovedsaglig af løvtræer. Bøg, ask og ær er selvforyngende og kommer bedst i blanding med hinanden. Eg bliver plantet i renkultur.

 

Der dyrkes mindre arealer med pyntegrønt som nobilis, nordmandsgran, cryptomeria og cypres.

 

Skoven drives af skovfoged Bjarne Frost Jensen.

Egetræ i Grønvedskoven
 

Nyheder fra Skovbruget:

Find selv dit juletræ. Bliv skrevet op til selvskovning.

Kontakt Bjarne Frost Jensen.

Marienborg | Marienborg Allé 3 | 4780 Stege | Telefon 55 81 60 20 | Fax 55 81 62 23