Landbrug

Landbrugsdrift på Marienborg


Marienborgs landbrug drives traditionelt med korn, raps, sukkerroer, hvidkløver, engrapgræs, rødsvingel og strandsvingel.

 

Maskinfællesskab

 

Markerne dyrkes af maskinfællesskabet MN I/S.  MN I/S ejes af Birgitte Natorp, Marienborg og af Thomas Christfort, Nybøllegaard. MN I/S drives af Lars Haugaard Jensen.

 

Læs mere om MN I/S

MN I/S ejer alle maskiner
 

Marienborg | Marienborg Allé 3 | 4780 Stege | Telefon 55 81 60 20 | Fax 55 81 62 23