Dyrehold

Husdyrsproduktion på Marienborg


I 1998 startede svineproduktionen med 500 søer på friland. Siden er produktionen udviklet til at omfatte 750 søer med fuld opdræt på nær salg af 7.000 7-kgs-grise til en fast aftager.

 

 

 

I dag er besætningen Rød SPF-X besætning med 750 søer. Heraf er 500 renracede i opformering. På nær 7.000 fravænningsgrise opfedes alle slagtesvin og der sælges ca. 3200 sopolte. Soholdet er beliggende på Frøhave i nye stalde. Smågrisene fravænnes til de gamle kostalde på Marienborg og flyttes til nye stalde på Egelykke ved 30 kg.

 

 

Stald og foderlade på Egelykke
 

Marienborg Opformering:
Produktion af sopolte til salg
Gå til Marienborg Opformering>
Marienborg | Marienborg Allé 3 | 4780 Stege | Telefon 55 81 60 20 | Fax 55 81 62 23